domingo, 15 de mayo de 2011

Violència cap a les dones

Tot un director General Del Fons Monetari Internacional es acusat de violació a una cambrera del Hotel . Es indignant la victima sempre la dona i el agresor no te fronteres, ni clases, estan ahí . No podem callar. Maruja